Đọc Truyện Ác ma hứa hẹn-H - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ác ma hứa hẹn-H

Tác giả: Librakoreaa

Đọc Truyện

Thật là vận số năm nay không may mắn, phủ về nước liền mọi việc không cát
Người nào không gặp cố tình bị cái này nam nhân thúi quấn lên
Hắn tự cho là hài hước hài hước kỳ thật là cái đăng đồ tử
Nào có người đưa ra mời còn bày ra ngang ngược thổ phỉ dạng
Đặc biệt hắn trong mắt rũ sinh quang mang làm nhân tâm sinh sợ hãi
Mới nhận thức một ngày hắn liền đại thứ thứ nói ái nàng
Chuyển cái thân lại cùng người khác ve vãn đánh yêu, đích thân đến hôn tới
Một viên kháng cự tâm không địch lại hắn không đâu địch nổi mị lực
Đơn thuần nàng sa vào ở hắn dùng ôn nhu bện trong mộng đẹp
Căn bản không dự đoán được chính mình sớm đã lâm vào báo thù quỷ kế......

Danh sách Chap