Đọc Truyện [4shots] Tôi & Cô ấy | Jeti

Đọc Truyện [4shots] Tôi & Cô ấy | Jeti

Tác giả: khanhkaren

Đọc Truyện

Teaser

Tôi đã nghĩ cô ấy yêu tôi rất nhiều.

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi.

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mãi bên cạnh tôi như cách cô ấy hay làm.

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ vẫn tha thứ cho tôi.

Và tôi đã nghĩ, cô ấy sẽ không bao giờ dám chia tay tôi.

Nhưng

Cô ấy đã thật sự rời bỏ tôi.

Cô ấy đã chia tay với tôi.

Cô ấy không tha thứ cho tôi.

Và cô ấy đã nói, cô ấy thật sự chán ghét tôi!