#2


Viết vào đây những thứ bạn muốn tôi làm trong những dự án sắp tới ?
Tình hình là tôi cạn ý tưởng rồi

( Xem thêm series thử thách 3 giờ sáng tại NTQD - Creepypatsa )