83

Jungkook nói chuyện với bạn P.2:
Luôn cố nhịn cười khi nói chuyện, nhìn bạn.

"YA! JEON JUNGKOOK! Sao lần nào em nói anh cũng cười vậy à?! Em thi lại môn mà anh cũng được được hả!!! "
"Tại em cả!"
"Tại sao lại là em chứ?!!!"
"Em đáng yêu nên anh mới không nhịn được. Nhìn mặt em tim anh nó cứ như tan chảy!" Jungkook đưa tay ôm mặt bạn mà nựng. Đoán thử ai viết nào?!

Mục Lục Truyện

_1_

_2_

_3_

_4_

_5_

_6_

_6_

_8_

_9_

_10_

_11_

_12_

_13_

_14_

_15_

_16_

_17_

_18_

_19_

_20_

_21_

_22_

_23_

_24_

_25_

_26_

_27_

_28_

_29_

_30_

_31_

_32_

Note!

_33_

_34_

_35_

_36_

_37_

_38_

_39_

_40_

_41_

_42_

_43_

_44_

_45_

_46_

_47_

_48_

_49_

_50_

51

52

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

62

63

+

64

65

66

67

68

69

70

-_-

71

72

73

74

75

TT

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Bean đây!

Just imagine it!