#1Tính ra trăng nay còn đẹp hơn hôm qua. Blood moon tuổi lờ :))