Đọc Truyện [3shot] XIN EM, ĐỪNG ĐI --- JunSeob

Đọc Truyện [3shot] XIN EM, ĐỪNG ĐI --- JunSeob

Tác giả: Quyt_lovely

Đọc Truyện

Xin em. Làm ơn. Đừng rời bỏ tôi. Tôi cần em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Và ... tôi thật sự rất yêu em.