chap 63

Thất hứa nữa nhé? Tui không đăng hôm nay được.... xin lỗi nhiều lắm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa đấy! Lát đăng nhưng sẽ muộn đấy=))) pai pai
-Mun Suber-
*cập nhật ngày 27/11(tức CN)