TvTAu làm biếng viết tiếp fic này quá TvT một phần là do ktra liên miên một phần cũng không còn time TvT nếu viết tiếp thì đợi rất lâu TvT cỡ 1 tháng 1 chương hoặc hơn thế TvT