25

"Không quấy rầy sự yên tĩnh của người khác chính là một loại từ bi; không làm tổn thương sự tự tôn của người khác chính là một loại lương thiện. Con người ta sống, hãy tỏa sáng bằng ánh sáng của chính mình, đừng tắt đi ánh đèn của người khác, làm việc mình nên làm. Bao dung người khác là một loại tu dưỡng, không phải yếu đuối, cũng không phải nhát gan, mà là thông cảm với khó khăn của người khác, tán dương ưu điểm của người khác, bổ sung khuyết điểm của người khác, tha thứ lỗi lầm của người khác. Bao dung là một loại phẩm chất tốt đẹp, cũng là một loại đối đãi tử tế, đối đãi tử tế với người khác cũng chính là đối đãi tử tế với chính mình"
Phật sống Gia Thố (Jini dịch)

Mục Lục Truyện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46