Đọc Truyện [12 Cs] Kẻ Đơn Độc

Đọc Truyện [12 Cs] Kẻ Đơn Độc

Tác giả: Misa_Sakai_Perish

Đọc Truyện

Tình yêu, tham vọng, ích kỉ, oán thù...
Sau tất cả, còn lại gì hay chỉ mình ta...
Đơn độc?