Đọc Truyện (12 chòm sao) Học viện pháp sư

Đọc Truyện (12 chòm sao) Học viện pháp sư

Tác giả: ThThDng

Đọc Truyện

12 con người được đưa vào một thế giới pháp thuật, đặc biệt tất cả đều có khả năng của một pháp sư. Vì thế họ đc đưa vào học viện pháp sư để phát huy tài năng của mình