Đọc Truyện (Xử-Yết) Thịt Thần Tiên (VER)

Đọc Truyện (Xử-Yết) Thịt Thần Tiên (VER)

Tác giả: koidethuong

Đọc Truyện

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Nguồn: Truyenfull.com
Văn án:

Hắn - thánh sư đạo tông, nho nhã, khuôn phép, cả đời thanh tu. Nàng - đại yêu tham ăn lười biếng, vô pháp vô thiên, không màng thế gian.

Ngày ấy, vốn người chân trời kẻ góc bể, người vô duyên kẻ hữu ý, lại tương ngộ trùng phùng.

Tháng ấy, người tựa sông tựa núi kẻ tựa ánh trăng thanh, mờ mờ ảo ảo, lại vướng sợi tình, bén duyên phút chốc.

Năm ấy, người tựa nước chảy sông trôi, kẻ như dương liễu bên cầu, khác chi hình với bóng.

Quả là, duyên đến duyên đi duyên như nước. Tình đó tình đây tình mãi tình. Rút cục thì nàng vẫn là người in hình mãi trong tim hắn, còn hắn vĩnh viễn là người được chốt lại nơi đáy tim nàng.

Danh sách Chap

Chap 1: nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (thượng)

Chap 2: nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (trung)

chap 3: nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (hạ)

Chap 4: người đẹp quay lưng giả vờ giận dỗi (thượng)

Chap 5: người đẹp quay lưng giả vờ giận dỗi (trung)

Chap 6: người đẹp quay lưng giả vờ giận dỗi (hạ 1)

Chap 7: người đẹp quay lưng giả vờ giận dỗi (hạ 2)

Chap 8: người đẹp quay lưng giả vờ giận dỗi (hạ 3)

chap 9: cố nhân bỗng dưng thay lòng (thượng)

Chap 10: cố nhân bỗng dưng thay lòng (trung)

Chap 11: cố nhân bỗng dưng thay lòng (hạ 1)

Chap 12: cố nhân bỗng dưng thay lòng (hạ 2)

Chap 13: cố nhân bỗng dưng thay lòng (hạ 3)

Chap 14: ủ mối tình sâu giữa gió sương (thượng)

Chap 15: ủ mối tình sâu giữa gió sương (trung)

Chap 16: ủ mối tình sâu giữa gió sương (hạ 1)

Chap 17: ủ mối tình sâu giữa gió sương (hạ 2)

Chap 18: nước mắt tình yêu khi ly biệt (thượng)

Chap 19: nước mắt tình yêu khi ly biệt (trung)

Chap 20: nước mắt tình yêu khi ly biệt (hạ )

Chap 21: sao nàng nỡ lòng bội bạc (thượng)

Chap 22: sao nàng nỡ lòng bội bạc (trung)

Chap 23: sao nàng nỡ lòng bội bạc (hạ)

Chap 24: Mưa đêm chuông vắng chết không oán (thượng 1)

Chap 25: Mưa đêm chuông vắng chết không oán (thượng 2)

Chap 26: Mưa đêm chuông vắng chết không oán (trung 1)

Chap 27: Mưa đêm chuông vắng chết không oán (trung 2)

Chap 28: Mưa đêm chuông vắng chết không oán (hạ 1)

Chap 29: Mưa đêm chuông vắng chết không oán (hạ 2)

Chap 30: Mưa đêm chuông vắng chết không oán (hạ 3)

Chap 31: Như chim liền cánh như cây liền cành

Chap 32: Ai hiểu thấu gió tây lạnh lẽo cô liêu (thượng)

Chap 33: Ai hiểu thấu gió tây lạnh lẽo cô liêu (trung)

Chap 34: Ai hiểu thấu gió tây lạnh lẽo cô liêu (hạ 1)

Chap 35: Ai hiểu thấu gió tây lạnh lẽo cô liêu (hạ 2)

Chap 36: Tình này đã thành hồi ức (thượng)

Chap 37: Tình này đã thành hồi ức (trung)

Chap 38: Tình này đã thành hồi ức (hạ)

Chap 39: Bây giờ mới kể lỗi lầm ngày xưa (thượng)

Chap 40: Bây giờ mới kể lỗi lầm ngày xưa (trung)

Chap 41: Bây giờ mới kể lỗi lầm ngày xưa (hạ 1)

Chap 42: Bây giờ mới kể lỗi lầm ngày xưa (hạ 2)

Chap 43: Mây xuân thổi tan rèm trúc mưa (thượng)

Chap 44: Mây xuân thổi tan rèm trúc mưa (trung)

Chap 45: Mây xuân thổi tan rèm trúc mưa (hạ)

Chap 46: Đa tình khổ hơn vô tình biết bao (thượng 1)

Chap 47: Đa tình khổ hơn vô tình biết bao (thượng 2)

Chap 48: Đa tình khổ hơn vô tình biết bao (trung 1)