Pờ rồ again :)Ủng hộ fic Cris edit đi các cậu ei, đọc chùa hay vote hay không thì kệ mẹ các cậu :V