Namjin

Tau biết là fic này là imagine nhưng do tau lười quá nên sẽ chen vô 1 ít chap đam mỹ :))))https://www.youtube.com/watch?v=RzAhdf-bymY
Khuyến khích đeo headphone để cảm nhận =DThôi tự nghĩ nhá :V tau lười bome
Lạy chúa trên high =D tau xin lỗi nếu đã làm chúng m mất ngủ :))) sao dạo này tau biến thái vcl.
Và xin nhưng con/ thằng nào nghe cái ở trên thì đừng rì pọt hội tau T^T

Thôi ở lại zui dẻ, tau đi ăn đêm đây ~.~ đói rồi.


🐷 Pii