HAPPY BIRTHDAY CHIM CHIM 🎉


Hôm nay là thứ mấy?
Chắc chắn là thứ 6 😉

Lại còn là thứ 6 ngày 13 nữa đm 😐
Anyway, hẹp pi bớt đây to Pặc chim chim, chúc chim tuổi mới cute hơn và sẹc xy hơn ❤


Hình tượng thế đủ rồi 😀


Tiếp
(((((((=

From Sun, Luna ☉🌙

Tối nay sẽ có 10 facts about author nhé các bạn.