10 facts about Cris 💎

1. Real name: Nhung :">
2. Sinh năm 2k3
3. Nơi thường trú: Đâu đó tại TP HCM :V
4. Sologan: Anh gì ơi, xoạc hông :V
5. Có tính rất xấu là luôn gán ghép các anh đẹp trai khi thấy ngoài đường, rồi tự cười như 1 con bệnh :))).
6. Có xu hướng thích sưu tầm ảnh trai đẹp để tự thẩm :)))).
7. Đéo có 1 mảnh tình vắt vai vì luôn chung thủy với J-hope và Daniel.
8. Bệnh viện tâm thần đã bỏ sót Ong và Cris rồi để nó bơ vơ như này.
9. Não phát huy tác dụng khi dòm ngó hay kiếm info trai đẹp.
10. Đã từng anti BTS. Bây giờ mê hơn điếu đổ.


🐷 Pii