Thông báo nhỏTừ chương 33 trở đi. Bông cải xanh sẽ edit trở lại. 
Chân thành đội ơn thím raitguy đã edit dùm 1 số chương trước. Và cám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Mình sẽ cố gắng edit sớm ^^.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!