Đọc truyện Mr.beta, em là của tôi

266,927 15,621Writing

Phiên ngoại 6

Đọc truyện Cưỡng đoạt

16,137 1,138Writing

Chương 6

Đọc truyện Vân Vũ

384 35Writing

Mở đầu

Đọc truyện Tiểu Lang

1,474 171Full

Chap 6

Đọc truyện Nơi đáy vực sâu

1,046 63Writing

Chương 5